Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijetí do MŠ

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Stříbrné Hory pro rok 2019/2020

 

1.         a) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví). 

b) Do mateřské školy lze přijmout i dítě, které nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

2. Do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od tří let věku. Do mateřské školy může být přijato i dítě mladší tří let,  nejdříve však od 2 let.

 

3. Do mateřské školy může být přijato dítě i mimo řádný zápis, v průběhu školního roku, pokud to umožní hygienická kapacita mateřské školy.